สิ่งที่ต้องดูแล

posted on 17 Mar 2010 12:32 by neolive in NooART

วามหึงหวงเป็นวิธีป้องกันตัวเองจากความสูญเสีย...


เราหึง เราหวง คอยควบคุมพฤติกรรมของคนรัก
ไม่ให้เขาไปมองคนอื่น
ปิดโอกาสไม่ให้เขาสามารถไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น
นั่นเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราว่า
เขาจะไม่มีวันไปไหน

แต่การสร้างภาพความมั่นใจภายนอกนั้น
ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงภายใน


เราไม่สามารถใช้อำนาจของการเป็นคนรัก
ในการควบคุมจิตใจของเขาได้
หัวใจของคนต้องใช้ความรัก
และความศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
สองมือของเราไม่สามารถดึงเขาไว้กับเราได้
ถ้าหากหัวใจเขาไม่ผูกพันศรัทธาในตัวเรา

ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะคอยตาม
แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
หรือเอ่ยอ้างว่าเราต้องการดูแลเขา
แต่เป็นการดูแลด้วยการกีดกั้นอิสระ
ไม่ให้เขามีสิทธิ์ได้ทำอย่างใจ
ไม่ให้เขาได้มีโอกาสเป็นตัวของตัวเอง ใช้ชีวิตของตัวเอง

สิ่งที่เราต้องดูแลอย่างแท้จริงคือหัวใจของเขาต่างหาก
การแสดงออกให้เขารับรู้ถึงความรักความห่วงใย
แสดงถึงการมองเห็นคุณค่า
ความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจที่เรามีต่อตัวเขา
นั่นต่างหากคือการดูแลความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง

เราไม่ต้องไปจ้องดูที่ตัวเขา
หรือการกระทำที่เขาแสดงออกมาภายนอก
แต่ให้ดูแลที่หัวใจ ที่ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่อยู่ภายใน
เพราะนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า

ความรู้สึกนึกคิดภายใน
คือสิ่งที่จะกำหนดการกระทำที่จะแสดงออกมาภายนอก
ถ้าเขามีความสุขที่อยู่กับเรา เชื่อมั่นในตัวเรา
ศรัทธาในความรักของเรา เขาจะไม่มีคนอื่น
เราควรทำให้เขารู้สึกว่า...
เขาได้รับการดูแลที่ภายใน ที่หัวใจอย่างแท้จริง


ไม่ใช่การเอ่ยอ้างว่าจะดูแลที่แท้เป็นแค่การหึงหวง
ถ้าเราดูแลหัวใจเขาให้มั่นคง
เราก็มั่นใจได้ว่าความรักครั้งนี้จะมั่นคง

มือสองมือที่จับกุมกันไว้แน่น
ไม่มีความหมายเท่าหัวใจสองหัวใจ
ที่รักและศรัทธาในกันและกัน

สิ่งที่เราต้องดูแลอย่างแท้จริงคือความรู้สึกในหัวใจของเขา
ไม่ใช่การกระทำของเขา

By...นู๋อาร์ต

edit @ 17 Mar 2010 12:39:17 by BlackWriting

Comment

Comment:

Tweet